Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn

Brandemeer 35 8918 CT Leeuwarden

  • Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn
  • Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn
  • Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn
  • Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn

In het kort

Toelichting van de school

De aquamarijn is een edelsteen. De steen is vaak wat flets van kleur, meestal zitten er kleine onzuiverheden in. Bij de juiste behandeling, waarbij vooral warmte een belangrijke rol speelt, wordt de aquamarijn heel bijzonder.

SBO Aquamarijn is een christelijke school voor kinderen die een afgestemde begeleiding nodig hebben om hun kwaliteiten te laten zien. De school streeft er naar de mogelijkheden van de kinderen  te benutten. SBO Aquamarijn gelooft in kinderen, ook in kinderen bij wie het niet allemaal vanzelfsprekend gaat; de school wil meehelpen om juist deze kinderen aan het licht te brengen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogisch klimaat
  • Afgestemd onderwijs
  • Omgaan met verschillen
  • Veiligheid
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?