Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn

Brandemeer 35 8918 CT Leeuwarden

Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn

In het kort

Toelichting van de school

De aquamarijn is een edelsteen. De steen is vaak wat flets van kleur, meestal zitten er kleine onzuiverheden in. Bij de juiste behandeling, waarbij vooral warmte een belangrijke rol speelt, wordt de aquamarijn heel bijzonder.

SBO Aquamarijn is een christelijke school voor kinderen die een afgestemde begeleiding nodig hebben om hun kwaliteiten te laten zien. De school streeft er naar de mogelijkheden van de kinderen  te benutten. SBO Aquamarijn gelooft in kinderen, ook in kinderen bij wie het niet allemaal vanzelfsprekend gaat; de school wil meehelpen om juist deze kinderen aan het licht te brengen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogisch klimaat
  • Afgestemd onderwijs
  • Omgaan met verschillen
  • Veiligheid
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO Aquamarijn is een school voor christelijk speciaal basisonderwijs. De school heeft een regiofunctie voor leerlingen die aangepast onderwijs nodig hebben. Veel leerlingen van SBO Aquamarijn zaten eerder op een gewone basisschool. De basisschool kon niet (langer) voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?