Talentencampus Eigen Wijs SBO

Verdistraat 2 8915 CD Leeuwarden

Schoolfoto van Talentencampus Eigen Wijs SBO

In het kort

Toelichting van de school

Deze pagina geeft u inzicht in de resultaten van Talentencampus Eigen Wijs SBO. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze pagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Plezier en jezelf mogen zijn
  • Onderwijs op maat
  • Structuur en veiligheid
  • Extra ondersteuning

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is de school gegroeid van 100 leerlingen in oktober 2018 naar het maximale aantal van 150 leerlingen (10 groepen) in maart 2024.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven