IKC De Wielen

Galamastins 2 8925 GZ Leeuwarden

Schoolfoto van IKC De Wielen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Vanuit de Kanjertraining, Kanvas, nemen wij de vragenlijsten bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 af. We gebruiken de term 'tevredenheid' bij leerlingen niet meer omdat we vinden dat de vragenlijst het welbevinden van de leerlingen meet en niet de tevredenheid.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek ouders is afgenomen in de periode: 21 maart t/m 1 april 2022.

Wat valt op:

  • Het responspercentage bedraagt 43%
  • Het totaal aantal respondenten bedraagt 64.

Over het algemeen zijn de ouders tevreden over:        

  • Het schoolklimaat      
  • Het onderwijsleerproces        
  • Informatie en communicatie      
  • Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,1

De volledige analyse is te lezen in de bijlage: Analyse Tevredenheidsonderzoek ouder(s)/verzorger(s) april 2021 IKC De Wielen

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven