Openbare Basisschool De Vosseburcht

Coornhertstraat 8 8913 HK Leeuwarden

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vosseburcht

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijne en veilige leeromgeving
  • Solide basis
  • Toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vosseburcht staat in een kinderrijke buurt van Leeuwarden. De leerlingen die onze school bezoeken zijn vooral afkomstig uit de eigen wijk, de Vosseparkwijk en naastliggende wijken. 

  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Extra informatie over de vakantietijden:

De  ingeroosterde studiedagen worden gebruikt voor (studie)activiteiten voor het personeel. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

De margedag van 4 juni is een vrije dag voor de leerlingen, als er geen calamiteiten zijn geweest op schooldagen waardoor het onderwijs geen doorgang kon vinden (bijv. de school is koud door een kapotte cv-installatie).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven