IKC Het Palet

Floris Versterstraat 2 B 8932 BR Leeuwarden

  • Schoolfoto van IKC Het Palet
  • Schoolfoto van IKC Het Palet
  • Schoolfoto van IKC Het Palet
  • Schoolfoto van IKC Het Palet
  • Schoolfoto van IKC Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van IKC Het Palet!

IKC Het Palet Huizum-west, Leeuwarden is een integraal kind centrum (IKC) in de mooie wijk Huizum-west. Op deze prachtige school gaan leren en plezier heel goed samen. Wij zijn een Gezonde school en bieden uw kind veel individuele aandacht en een veilige leeromgeving. Uw kind kan vanaf het tweede levensjaar bij ons terecht. De kinderopvang en basisschool delen het gebouw met elkaar. We werken nauw samen in één team, onder één directeur, vanuit één en dezelfde (pedagogische) visie.

We hopen dat u hier een goede indruk krijgt van ons IKC. Voor een betere indruk verwijzen we u graag naar onze website  https://www.hetpaletleeuwarden.nl/homenieuw en Facebook en voor de beste indruk nodigen wij u graag uit voor een rondleiding met de directeur.

Onze contactgegevens kunt u hier rechts vinden. Onze Facebookpagina vindt u hier: https://www.facebook.com/hetpaletleeuwarden

We zien u graag op Het Palet!

Het Palet geeft kleur aan de basis

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Intergraal Kind Centrum
  • Gezonde School
  • Respectvol met elkaar omgaan
  • Samen met ouders/verzorgers
  • Openbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Palet is een Gezonde School met de themacertificaten welbevinden, voeding en sport en bewegen.

Terug naar boven