IKC Maxima

Glinswei 4 8939 CB Leeuwarden

Schoolfoto van IKC Maxima

In het kort

Toelichting van de school

De Máximaschool is één van de 14 scholen van de Vereniging voor ProtestantsChristelijk Onderwijs en Omstreken (PCBO e.o) in Leeuwarden. De vereniging telt veertien basisscholen met in totaal achttienlocaties; dertien verspreid over Leeuwarden en 5 locaties respectievelijk in Wirdum, Grou, Akkrum, Aldeboarn en Tersoal.

De Máximaschool wil goed onderwijs geven in een aangenaam klimaat en streeft ernaar dat haar leerlingen waardevolle burgers worden in de maatschappij van morgen. Wij spreken kinderen aan op hun cognitieve én creatieve vaardigheden.Uw kind krijgt volop persoonlijke aandacht voor zijn of haar individuele kwaliteiten. Wij nodigen kinderen uit om zelf te ontdekken waar ze goed in zijn. Zo wordt leren aantrekkelijk en leuk! Belangrijk is dat ieder kind telt!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants Christelijk
  • Goed onderwijs!
  • Veilig leerklimaat
  • Professioneel team
  • Kinderen leren 'leren'

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingenpopulatie van de Máximaschool is opgebouwd uit:

225 leerlingen in de leeftijd van 4-7 jaar en 246 kinderen in de leeftijd 8 jaar en ouder. In totaal waren er op 07-01-2015 471 leerlingen. De school groeit nog steeds, voornamelijk in de onderbouw. Het zijn veelal kinderen van hoogopgeleide ouders. De verwachtingen van de resultaten zijn dan ook hooggespannen (inspectienormen). 14% van de ouders zijn gescheiden, maar wonen nog steeds wel beide in de wijk Zuiderburen. Meestal met co-ouderschap.7% van dekinderen spreekt Fries thuis. 22 % is praktiserend in een geloof. 7% van de leerlingen is dyslectisch. 1% van de leerlingen heeft een rugzakje. Het oordeel van de inspectie is: goed. Ambitie is om in de komende jaren het percentage I+ leerlingen hoger te krijgen en de groep III en II leerlingen kleiner. (De aanduiding met Romeinse cijfers komt voort uit de tabellen die CITO hanteert).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven