Albertine Agnesschool

Telemannstraat 13 8915 CC Leeuwarden

  • Leerlingen plannen hun eigen werk.
Kleuters via het planbord, groep 3 ™ 8 via de taakbrief
  • Samenwerkend leren en ontdekken.
Leerlingen groep 8 bereiden een lunch voor andere leerlingen.
  • Leerlingenraad vergadert n.a.v. ingebrachte agendapunten klassenvergaderingen.
Meedenken en meepraten.
  • Portfoliogesprek
  • Planbord

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Albertine Agnesschool is een native speaker in de bovenbouw en een memmetaalsprekker in de onder-en middenbouw aanwezig.
Via Kunstkade is de cultuurcoach de schakel tussen allerlei culturele activiteiten, zoals muziek, handvaardigheid en tekenen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven