IKC Prins Maurits

Brandemeer 1 8918 GE Leeuwarden

  • we zijn een integraal kindcentrum en bieden onze leerlingen tal van activiteiten aan op het gebied van sport en cultuur
  • leren niet alleen vanuit de boeken en in het lokaal: ook in de stad of op het wad. Leren gaat verder dan de schoolmuren!
  • ...op het puntje van de stoel
  • als winnende school van de koningsspelen mochten wij het koninklijk paar ontvangen op het provinciehuis

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven