IKC Prins Maurits

Brandemeer 1 8918 GE Leeuwarden

  • we zijn een integraal kindcentrum en bieden onze leerlingen tal van activiteiten aan op het gebied van sport en cultuur
  • leren niet alleen vanuit de boeken en in het lokaal: ook in de stad of op het wad. Leren gaat verder dan de schoolmuren!
  • ...op het puntje van de stoel
  • als winnende school van de koningsspelen mochten wij het koninklijk paar ontvangen op het provinciehuis

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze site van Schoolvenster. Deze site biedt u inzicht in de algemene gegevens van ons IKC; een plek voor kwaliteit van onderwijs én opvang! Om een completer beeld te krijgen van wat wij u allemaal te bieden hebben, raden wij u aan een bezoek te brengen aan de website van IKC: www.ikcprinsmaurits.nl. U kunt daar lezen over onze ambities en uitgangspunten, onze kwaliteiten en de kansen die we uw kind(eren) kunnen geven. Kijkt u vooral ook even onder het kopje "foto's".

Natuurlijk bent u ook van harte welkom op ons IKC. Dan ervaart u zelf hoe onze leerlingen aan het werk zijn: samen leren, samen spelen en samen werken! Belt u daarvoor met mevr. De Jong (adjunct-directeur) of dhr. De Ruiter (directeur): 058 2663559

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven