Willem Alexanderschool

Keizerskroon 86 A 8935 LW Leeuwarden

 • Schoolfoto van Willem Alexanderschool
 • Schoolfoto van Willem Alexanderschool
 • Schoolfoto van Willem Alexanderschool
 • Schoolfoto van Willem Alexanderschool

In het kort

Toelichting van de school

TALENTONTWIKKELING IN KRACHTIGE LEEROMGEVING

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in gegevens over de Willem Alexanderschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Onze school heeft veel aandacht voor Wetenschap en Techniek, maar ook voor spel en creativiteit, voor veiligheid en je geaccepteerd voelen. We hanteren een pestprotocol en hebben het programma “Rots en Water” voor weerbaarheid. De Kanjertraining, waarin zelfvertrouwen en loyaliteit centraal staan, passen we toe in alle groepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Talentontwikkeling
 • Wederzijds respect
 • Welbevinden
 • Wetenschap & Techniek
 • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hadden schooljaar 2019-2020 een 1 oktobertelling van 310 leerlingen, verdeeld over 14 groepen.

Op onze school werken wij met jaargroepen, dat wil zeggen dat er afzonderlijke groepen zijn, waar leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Groep 1, 2, 3 en 4 noemen we onderbouw.

Groep 5, 6, 7 en 8 noemen we bovenbouw.

Afhankelijk van het aantal kinderen in één jaargroep kiezen we soms voor het splitsen van een groep en/of indelen in een combinatiegroep.

Wij zijn een grote school en daarom hebben we ook verschillende parallelgroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
300
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden  

Alle groepen hebben hetzelfde rooster:   

 • Groep 1 t/m 8: Maandag t/m vrijdag 08.30 – 14.00 uur 

Naar binnen gaan:  

 • Groepen 1 en 2: De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen ’s morgens vanaf 8.20 uur met hun ouders/verzorgers in de klas worden gebracht, zodat de lessen op tijd (om 8.30 uur) kunnen beginnen. Ingang naast het speellokaal.    
 • Groep 3: De kinderen van groep 3 mogen de eerste 2 weken om 8.20 uur door hun ouders/verzorgers in de klas worden gebracht. Na 2 weken nemen de kinderen afscheid in de gang. Na de herfstvakantie worden de kinderen om 8.25 uur door de leerkracht opgehaald van het plein. Alleen op maandag mogen ze om 8.20 naar binnen worden gebracht.  
 • Groepen 4 t/m 8: De kinderen van de groepen 4 t/m 8 worden om 8.25 uur door de leerkracht opgehaald bij het plein, iedere groep gaat bij zijn eigen ingang naar binnen. Zie plattegrond.

Op iedere eerste maandag van de maand gaan de deuren om 8.20 uur open en is er gelegenheid voor de ouders om even mee naar binnen te gaan om even een kijkje in het lokaal te nemen. En natuurlijk is er iedere dag na schooltijd gelegenheid voor ouders om even in het lokaal te kijken als uw kind u iets wil laten zien. We hebben deze afspraken als team gemaakt om de kinderen zelfstandig hun jas op te laten hangen en om op tijd met de lessen te kunnen beginnen.           

Kinderen die eerder naar binnen willen, moeten hiervoor toestemming vragen bij de leerkracht die pleinwacht heeft.

N.B. Zolang het protocol van de PO-raad betreffende de Corona maatregelen van kracht is , hebben we de binnenkomst van de leerlingen en de aanwezigheid van de ouders in de school anders geregeld. Hiervan houden we de ouders regelmatig op de hoogte.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven