IKC Willem Alexander

Keizerskroon 86 A 8935 LW Leeuwarden

 • Schoolfoto van IKC Willem Alexander
 • Schoolfoto van IKC Willem Alexander
 • Schoolfoto van IKC Willem Alexander
 • Schoolfoto van IKC Willem Alexander
 • Schoolfoto van IKC Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

TALENTONTWIKKELING IN KRACHTIGE LEEROMGEVING

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in gegevens over IKC Willem Alexander. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Onze school heeft veel aandacht voor wetenschap en techniek, maar ook voor beweging en creativiteit, voor veiligheid en je geaccepteerd voelen. We hanteren een pestprotocol. De Kanjertraining, waarin zelfvertrouwen en loyaliteit centraal staan, passen we toe in alle groepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Talentontwikkeling
 • Wederzijds respect
 • Welbevinden
 • Wetenschap & Techniek
 • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Willem Alexander heeft op de basisschool zo'n 280 leerlingen.
We hebben een samenwerking met Sinne kinderopvang, waar ook kinderen zitten (van 0-4) Peuters en speelleergroep en ook BSO. 

Op ons Kindcentrum/school werken wij met jaargroepen, dat wil zeggen dat er afzonderlijke groepen zijn, waar leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
261
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden  

Alle groepen hebben hetzelfde rooster:   

 • Groep 1 t/m 8: Maandag t/m vrijdag 08.30 – 14.00 uur 

Naar binnen gaan:  

 • Groepen 1 en 2: De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen ’s morgens vanaf 8.20 uur met hun ouders/verzorgers in de klas worden gebracht, zodat de lessen op tijd (om 8.30 uur) kunnen beginnen. Ingang naast het speellokaal.        
 • Groepen 3 t/m 8: De kinderen van de groepen 4 t/m 8 worden om 8.20 uur door de leerkracht opgehaald van het plein, iedere groep gaat bij zijn eigen ingang staan en naar binnen. Zie plattegrond.

Op iedere eerste maandag van de maand gaan de deuren om 8.20 uur open en is er gelegenheid voor de ouders om even mee naar binnen te gaan om even een kijkje in het lokaal te nemen. En natuurlijk is er iedere dag na schooltijd gelegenheid voor ouders om even in het lokaal te kijken als uw kind u iets wil laten zien. We hebben deze afspraken als team gemaakt om de kinderen zelfstandig hun jas op te laten hangen en om op tijd met de lessen te kunnen beginnen.           

Kinderen die eerder naar binnen willen, moeten hiervoor toestemming vragen bij de leerkracht die pleinwacht heeft.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven