IKC Johan Willem Friso

Carel Fabritiusstraat 21 8932 HN Leeuwarden

  • Vrolijke muzieklessen in groep 5.
  • Samenwerken, activerende werkvormen en samen leren.
  • Lezen is leuk!
  • Profiel kunst en cultuur

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u zicht op het onderwijs en de resultaten van de Johan Willem Frisoschool. Dit venster wordt gevuld door DUO, de inspectie en de school zelf.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk onderwijs
  • Samen werken en samen leren
  • Directe instructie
  • Onderwijs met aandacht
  • Modern onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
315
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2015-2016 vormen wij een IKC. Kinderopvang, speelleergroep en onderwijs werken samen. Er is één pedagogische visie en doorlopende leerlijnen. Een breed aanbod voor alle kinderen van 0-13 jaar!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven