Caleidoscoop

Wilaarderburen 2 8924 JK Leeuwarden

Schoolfoto van Caleidoscoop

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht
  • Een veilig pedagogisch klimaat
  • Gedifferentieerd onderwijs
  • Met plezier naar school
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toelichting van de school

De school is de afgelopen jaren in leerlingaantallen teruggelopen. Deels doordat leerlingen hun onderwijs blijven volgen op een reguliere basisschool en deels door de demografische krimp.

Capaciteitsprobleem

In sommige gevallen kan worden besloten uw zoon/dochter niet te plaatsen. Hiervan is sprake als:         

- De school geen ruimte meer heeft om leerlingen te plaatsen.

- Er geen ruimte is in de groep vanwege de specifieke vraag van de leerling en samenstelling van de groep.     

- De leerling dermate veel verzorging/behandeling vraagt dat de zorg en behandeling voor de betreffende leerling en het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen.

Om de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderwijs te kunnen leveren kunnen wij niet méér leerlingen plaatsen dan de locatie/groep maximaal kan bedienen. Wanneer de school een volverklaring heeft kunt u dit lezen op de website van RENN4. In die situatie kunnen wij uw zoon/dochter niet plaatsen en vervalt onze zorgplicht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dit jaar zijn we gestart met een continurooster.

Ook zal in dit schooljaar worden onderzocht op welke wijze BSO kan worden gerealiseerd in onze school. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?