Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)

Averkampstraat 10 8916 EL Leeuwarden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Thomas (IKC Sint Thomas)

In het kort

Toelichting van de school

IKC Sint Thomas is een integraal kindcentrum in Leeuwarden ( Sint Thomasschool en Sinne kinderopvang) met ongeveer 375 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Veel kinderen van ons IKC komen uit de Componistenwijk, Valeriuskwartier, Westeinde, Bilgaard en het Bonifatiuspark. IKC Sint Thomas ligt aan de Averkampstraat 10 in Leewarden-West.

Het gebouw aan de Averkampstraat  is in 1957 in gebruik genomen. In 2019 is er een grote verbouwing geweest.Het gebouw heeft nu 16 groepsruimtes en een speellokaal. De groepen 1 t/m 5 verblijven op de begane grond en de groepen 5 t/m 8 maken gebruik van de eerste verdieping. De onderbouw BSO zitten op de begane grond en de bovenbouw BSO op eerste verdieping. Naast de locatie Averkampstraat staat aan de andere kant van de weg locatie Bachstraat. Hier biedt Sinne kinderopvang, dagopvang en zijn er verschillende ochtenden waar kinderen naar de speelleergroep kunnen gaan. 

We werken met één team vanuit één en dezelfde missie en visie. We willen een IKC zijn waar ouders, medewerkers en de buurt samenwerken. Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid ligt bij de brede ontwikkeling van kinderen.  Het gaat naast het verwerven van kennis en vaardigheden, om sociale ontwikkeling en om persoonsvorming van kinderen. Het betrekken van de gemeenschap en openheid naar de wereld maakt dat we alert zijn voor dat wat er in de wijk, buurt, gemeente en in de wereld gebeurt.   

De gegevens  die u hier vindt zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u onder meer betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De wereld ontdekken
  • Krachtige gemeenschap
  • Spelend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Steeds meer mensen weten de weg naar IKC Sint Thomas te vinden. Als IKC willen we in de wijk maar ook voor kinderen buiten de wijk een gemeenschap zijn met een eigen gezicht. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
360
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven