Openbare Basisschool Potmarge

Achter de Hoven 304 8933 CZ Leeuwarden

Schoolfoto van Openbare Basisschool Potmarge

In het kort

Toelichting van de school


Doordat de school afgelopen schooljaar gefuseerd is met IKC Aventurijn en de Plataanschool zijn de gegevens die hier getoond worden niet correct. Dit heeft te maken met een technisch probleem. De cijfers van onze school die op deze site getoond worden zijn dus niet representatief. We hopen dit probleem zo spoedig mogelijk opgelost te hebben.

De correcte cijfers en nadere informatie zijn op te vragen bij de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengstgericht
  • Kansrijk
  • Vreedzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een echte buurtschool; de meeste kinderen wonen in de directe omgeving van de school. Het leerlingenaantal is al jarenlang stabiel, rond de 100 leerlingen. Door de kleinschaligheid en daardoor de bekendheid met elkaar straalt de school de sfeer van een dorpsschool uit. 

Vanwege technische problemen is het niet mogelijk om een realistische weergave van de leerlingenaantallen en resultaten te tonen. Omdat wij een gekoppeld BRIN nummer hebben zijn deze gegevens niet correct. We proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De correcte gegevens zijn bij de school bekend en op te vragen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
14
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven