Kindcentrum de Pionier

Molkenkelder 4 a 8941 AJ Leeuwarden

Schoolfoto van Kindcentrum de Pionier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst WMK Sociale veiligheid wordt ieder schooljaar afgenomen onder leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. De WMK vragenlijst leerlingtevredenheid wordt eens in de twee jaar afgenomen onder leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en staat gepland voor het schooljaar 2022-2023.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De WMK vragenlijst oudertevredenheid wordt eens in de twee jaar afgenomen onder alle ouders. Deze staat gepland voor schooljaar 2022-2023.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven