Gereformeerde Basisschool De Princenhof

Prinsessenweg 2 8931 EG Leeuwarden

Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Princenhof

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Princenhof. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Daarnaast wordt duidelijk wie we als school willen zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen uit overtuiging
  • Veilig
  • Uniek
  • Vooruitstrevend
  • Geliefd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft de afgelopen jaren steeds rond de 200 leerlingen gehad. Ouders waarderen de manier van omgaan met de kinderen en de wijze waarop aan de identiteit inhoud wordt gegeven. De school is bedoeld voor ouders die christen zijn en graag willen dat school en gezin in elkaars verlengde liggen. Met ouders die hun eerste kind aanmelden is altijd een gesprek met directie en Afdelingsraad om te zien of we qua identiteit bij elkaar passen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Prokino verzorgt op onze school de BSO. Momenteel is er alleen voldoende belangstelling voor de naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag. Op de andere dagen zijn er  onvoldoende aanmeldingen om een groep op te starten. Mocht deze belangstelling groeien, dan wordt een extra groep opgestart. Dit geldt ook voor voorschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven