IKC Trianova

Kingmastate 1 8926 NA Leeuwarden

 • Ervaren, beleven en experimenteren in eigen tuin.
 • Schoolfoto van IKC Trianova
 • Veiligheid staat voor alles, zowel binnen als buiten ons Kindcentrum. Eén van de prachtige totempalen gemaakt door o.a. kinderen zelf!
 • Schoolfoto van IKC Trianova
 • Schoolfoto van IKC Trianova

In het kort

Toelichting van de school

Trianova is een integraal Kindcentrum met onderwijs en opvang voor 0-13 jarigen waar we veel waarde hechten aan de doorgaande leerlijnen op het gebied van cognitie,sociaal-emotionele ontwikkeling, culturele ontwikkeling en fysieke ontwikkeling. De pedagogische visie vanuit de Vreedzame School gedachte vormt een leidraad  voor ons handelen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons Kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons Kindcentrum, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen van 2-13 jaar op ontdekking naar eigen talent.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Opvang/onderwijs van 0-13 jaar
 • Een Vreedzaam IKC
 • De Gezonde School
 • Rijk door verschillen
 • Uniek lesaanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Trianova biedt onderwijs en opvang voor 0-13-jarigen, tussen 07.00 en 18.15 uur.

Alle geledingen werken vanuit de principes van De Vreedzame School.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven