IKC Trianova

Kingmastate 1 8926 NA Leeuwarden

 • Ervaren, beleven en experimenteren in eigen tuin.
 • Veiligheid staat voor alles, zowel binnen als buiten ons IKC. Eén van de prachtige totempalen gemaakt door o.a. kinderen zelf!
 • Programmeren is één van de onderdelen die wij aanbieden tijdens onze verlengde schooltijd
 • Kooklessen zijn geïntegreerd in ons lesprogramma
 • Een doorgaande lijn in het aanleren van digitale vaardigheden

In het kort

Toelichting van de school

Bij IKC Trianova geloven wij dat een gezonde, rustige, gestructureerde en uitdagende omgeving essentieel is voor het ontwikkelen van talent en creativiteit bij kinderen. Wij geloven dat de beste manier om dit te bereiken het stimuleren van een sfeer van onderzoek, plezier en  goede samenwerking is. Daarom hebben wij onze missie en visie opgebouwd rond het creëren van een boeiend leef- en leerklimaat voor alle betrokkenen. Onze missie is het creëren van een veilige, ondersteunende en inclusieve leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen in een sfeer van respect, samenwerking en groei. Wij streven ernaar de talenten van elk individu te koesteren, zodat zij verantwoordelijke burgers kunnen worden met de vaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid binnen de huidige maatschappij. Met betrekking tot onze visie voor IKC Trianova willen wij dat het een model-IKC wordt waar kinderen een breed scala aan onderwijsmogelijkheden krijgen die hen in staat stellen hun eigen unieke talenten te ontwikkelen, terwijl ze worden omringd door een accepterende gemeenschap. Hierbij vormt het werken vanuit de Vreedzame School methode een leidraad.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Opvang/onderwijs van 0-13 jaar
 • De Vreedzame School
 • De Gezonde School
 • Opleiden in de school
 • Uniek lesaanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Trianova biedt onderwijs en opvang voor 0-13-jarigen, tussen 07.00 en 18.15 uur.

Alle geledingen werken vanuit de principes van De Vreedzame School.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven