Montessori Kindcentrum

Droppingsstraat 4 8923 BW Leeuwarden

Schoolfoto van Montessori Kindcentrum

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De leeromgeving is doelbewust
  • Montessori ontwikkelmaterialen
  • Heterogene groepen
  • Eigen niveau en eigen tempo
  • Vrije werkkeuze

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Venster PO wordt gevoed door de gegevens van Bron, bovenstaand de gegevens van Basis Register ONderwijs. (een dienst van de Rijksoverheid) ) De leerlingenaantallen op de teldatum is echter als volgt:

2014-2015 137

2015-2016 140

2016-2017 141

2017-2018 159 

2018-2019 142

2019-2020 141

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven