KWS Transvaal (Koningin Wilhelminaschool Transvaal)

Transvaalstraat 75 8917 CH Leeuwarden

  • Foto Het Friesch Dagblad
  • Schoolfoto van KWS Transvaal (Koningin Wilhelminaschool Transvaal)

In het kort

Toelichting van de school

“Ieder kind verdient het om met veel plezier naar school te gaan en uitgedaagd te worden om zijn of haar eigen talenten verder te ontwikkelen. Dit is waar wij ons voor inzetten.”

Per 1 augustus 2019 zijn wij, Koningin Wilhelminaschool Transvaal, een zelfstandige basisschool binnen PCBO Leeuwarden e.o. 

Wij zijn een moderne christelijke basisschool met een open karakter waar iedereen welkom is. Met onze enthousiaste en betrokken leerkrachten geven wij elke dag goed onderwijs aan ruim 200 kinderen verdeeld over 9 groepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Kwaliteit
  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hadden schooljaar 2020 - 2021 een 1 oktobertelling van 210 leerlingen verdeeld over 9 groepen.

(In het nieuwe overzicht wordt het totaal van brin 15QK (00 & 01) genomen. Als Transvaal hadden wij schooljaar 2021-2022 op 1 februari 2022: 214 leerlingen). 

De afgelopen jaren groeit onze school. Veranderingen in de wijk, ontwikkelingen van de school en natuurlijk de ontwikkelingen rondom het Kindcentrum Transvaalstraat spelen hierin een positieve rol. Dat de school ook volgend schooljaar blijft groeien merken we aan de leerlingenaantallen. Zo zien we de aanmeldingen van de 4-jarige kinderen toenemen en daarnaast stromen er meerdere kinderen in van andere basisscholen.  Als school zijn wij blij met deze positieve ontwikkelingen, en blijven we SAMEN bouwen aan de toekomst… 

Met de komst van het Kindcentrum Transvaalstraat (‘spelen in een ruime jas’) en onze visie op onderwijs in de onderbouw (‘spelend leren’), gaan wij komend schooljaar onderzoeken of wij onze onderbouw geleidelijk anders vorm kunnen gaan geven. Het idee hierbij is dat we willen onderzoeken of we de jaargroepen in de onderbouw (groep 1, groep 2 en groep 3) met elkaar kunnen combineren (groep 0/1, groep 1/2 en groep 2/3). Op deze manier denken wij nog beter aan te kunnen sluiten bij de kinderen die (nog) behoefte hebben aan spel of aan leren in een rijke, betekenisvolle schoolomgeving. Tijdens dit onderzoek nemen we de medezeggenschapsraad, onze ouders en onze samenwerkingspartner (Sinne Kinderopvang) mee in het proces en bijhorende besluitvorming.

Voor komend schooljaar starten we met 1 combinatiegroep 2/3. We gaan in januari 2022 kijken welke leerlingen uit groep 1 eraan toe zijn om door te schuiven als 1b naar groep 2. Hierdoor zal er vanaf januari 2022 een combinatiegroep 1/2 ontstaan. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Alle groepen hebben hetzelfde rooster:

  • Groep 1 t/m 8: Maandag t/m vrijdag 08.25 – 14.00 uur

Naar binnen gaan:

  • De schooldeur gaat 's ochtends voor alle groepen om 08.20 uur open. Dit geldt voor zowel de voordeur, als de deur vanaf het schoolplein. Het hek naar het schoolplein zal eerder open zijn, zodat kinderen die eerder op school zijn alvast kunnen 'spelen' op het plein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven