IKC Teresa

Wergeasterdyk 58 8941 ZX Leeuwarden

In 2020 is er een nieuw gebouw in de vorm van een boerderij gebouwd.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof wordt de vraag voor een invaller neergelegd bij SLIM-online. Dit is een bemiddelingsbureau dat actief zoekt naar een invaller uit het BMS-onderwijs support team of een andere invaller. Ook intern wordt naar een oplossing gezocht. Op het moment dat er geen invaller gevonden wordt, blijven kinderen thuis en wordt indien mogelijk thuis onderwijs verzorgd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Wij stemmen aanbod, instructie en verwerking af op de verschillen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school past Passend Onderwijs in de brede zin toe, dat betekent in de praktijk dat we zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. De grenzen van onze mogelijkheden staan vermeld in het School ondersteuningsplan (SOP).

Onze specifieke ondersteuning gaat op dit moment uit naar kinderen met gedragsproblematiek, kinderen met spraak-taalproblemen, kinderen met een lichamelijke beperking en aan hoog- en meer begaafde kinderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven