IKC Teresa

Wergeasterdyk 58 8941 ZX Leeuwarden

In 2020 is er een nieuw gebouw in de vorm van een boerderij gebouwd.

In het kort

Toelichting van de school

Ons integraal kindcentrum Teresa is een IPC-school met een katholieke identiteit. Als school van de BMS bieden wij samen met Sinne kinderopvang onderwijs en opvang voor kinderen van 0 - 12 jaar. Ons IKC biedt kinderen de ruimte om te groeien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • IKC 0 - 12 jaar
  • Kanjerschool
  • IPC
  • Dalton
  • Katholiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is in 2009 gestart als dislocatie van de Sprong in de wijk Camminghaburen te Leeuwarden.

In het schooljaar 2012-2013 is de school als zelfstandige school verder gegaan, weliswaar nog steeds onder hetzelfde Brinnummer.

In dat jaar waren er 62 leerlingen op school. Vanwege de groei is de school in 2014-2015 naar een tijdelijke locatie verhuisd met nog steeds hetzelfde adres.

In maart 2019 is gestart met de nieuwbouw in buurtschap De Klamp in de wijk de Zuidlanden

Op 1 januari 2020 heeft de school haar intrek genomen in een nieuw gebouw onder een nieuwe naam: IKC Teresa. Een IKC waarin Bisschop Möller Stichting (BMS) voor onderwijs en Sinne Kinderopvang samen onderwijs en opvang aanbieden.

Het leerlingenaantal ligt ondertussen boven de 350 met een maximale capaciteit van zo'n 375 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven