IKC de Weide

Raaigras 28 8935 GH Leeuwarden

  • Schoolfoto van IKC de Weide
  • Schoolfoto van IKC de Weide
  • Schoolfoto van IKC de Weide
  • Schoolfoto van IKC de Weide
  • Schoolfoto van IKC de Weide

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets ( IEP) schooljaar 2019-2020 is niet gemaakt. Dit is landelijk besloten naar aanleiding van de Corona crisis. 

De eindtoets ( IEP) is door de kinderen van groep 8 in het schooljaar 2018-2019 ruim boven het landelijk gemiddelde gemaakt. We zijn hier blij mee!

In de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 is de Cito eindtoets afgenomen.

In het schooljaar 2014-2015 is de M8 toets van Cito gebruikt als eindtoets met als resultaat ruim voldoende.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 gebruiken we de IEP als eindtoets.

De afgelopen vier jaar scoren we als school met de eindtoets ruim voldoende!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd? In de maanden januari en juni worden de CITO leerlingvolgsysteem toetsen volgens de toetskalender afgenomen. De toetsresultaten worden gebruikt voor het maken van groepsplannen lezen, rekenen, spelling, en begrijpend lezen. Ook staan de resultaten in de rapporten van de leerlingen die 2x per jaar, in januari en juni, mee naar huis gaan en besproken worden met de ouders/verzorgers. De resultaten van de toetsen worden vanaf groep 6 geplaatst in de plaatsingswijzer. Dit is een hulpmiddel om uiteindelijk het advies in groep 8 met betrekking tot het voortgezet onderwijs te bepalen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Klik op onderstaande link om de procedure te kunnen lezen met betrekking tot schooladvies voortgezet onderwijs.

Procedure schooladvies

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven