Talentencampus Eigen Wijs Regulier

Verdistraat 2 8915 CD Leeuwarden

  • Onze kinderen maakten kennis met oude spellen en maakten ze zelf.
  • Prijs voor onze kinderen, project afval en recycling
  • In de kleuterbouw is ruim aandacht voor talentontwikkeling.
  • In augustus 2020 starten we in ons nieuwe gebouw, Talentencampus Eigen Wijs Regulier.

In het kort

Toelichting van de school

Een goede communicatie tussen ouders en school en opvang is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze IKC-gids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze Talentencampus. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs en opvang organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Ons motto voor Talentencampus Eigen Wijs is Samen waar het kan, apart waar het moet. In de IKC-gids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Deze IKC-gids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van Talentencampus Eigen Wijs, basisonderwijs

T. Delgrosso

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Structuur en veiligheid
  • Onderwijs op maat
  • Extra ondersteuning
  • Plezier en jezelf mogen zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze kinderen zijn welkom vanaf 08.00 uur op het schoolplein, vanaf 08.15 uur is er pleinwacht aanwezig.

We openen onze schooldeuren om 08.25 uur. Om 08.25 gaat de schoolbel.De kinderen gaan dan in hun vaste rij op het plein staan. De leerkracht neemt vervolgens de groep mee naar binnen en loopt mee naar het lokaal. Dit bevordert de rust en structuur die we nastreven in school.

De kleuters hebben hun eigen ingang en kunnen vanaf 08.25 uur in de klas worden gebracht. Dit geldt bij de start van het schooljaar ook voor de kinderen in groep 3. Na drie weken mogen ook zij op het plein spelen tot de bel gaat. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven