Talentencampus Eigen Wijs Regulier

Verdistraat 2 8915 CD Leeuwarden

  • In de kleuterbouw is ruim aandacht voor talentontwikkeling.
  • Binnenkort zal ons logo worden aangepast. Het logo wordt in lijn gebracht  met de logo's van de andere scholen.

In het kort

Toelichting van de school

Deze informatiegids is bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) en andere betrokkenen. In deze gids beschrijven we onze missie en visie. Er wordt tevens beschreven hoe wij het onderwijs en de opvang organiseren, maar u vindt in deze gids vooral praktische informatie met betrekking tot onze school, zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.  

In deze gids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Deze informatiegids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. 

Namens het team van Talentencampus Eigen Wijs Regulier

N. Borgman

Directeur a.i. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Gelijkwaardigheid
  • Toewijding
  • Transparantie
  • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze kinderen zijn, vanaf 08.15 uur, welkom op het schoolplein. Vanaf 08.15 uur is er pleinwacht aanwezig.

Om 08.25 uur gaan de kinderen naar binnen. De regels omtrent het halen en brengen staan omschreven in de informatiebrief die aan het begin van elk schooljaar wordt uitgereikt. Nieuwe ouders ontvangen deze informatie zodra hun zoon/ dochter bij ons op school start

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Talentencampus Eigen Wijs Regulier, wordt tweemaal per schooljaar de vragenlijst van Scol afgenomen, deze lijst bevraagt de leerlingen op hun gevoel van veiligheid en welbevinden.

Terug naar boven