Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Burg van den Boschlaan 22 3956 DC Leersum

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom! Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de hoe De Hoeksteen werkt en wat de verschillende resultaten zijn. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Met vriendelijke groet,

Elselien Wiebenga

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Eigenaarschap
  • Onderzoekend en uitdagend
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse en naschoolse opvang wordt door de Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn (SKDD) verzorgd in een van onze scholen: namelijk de Schakel (Wethouder de Langelaan 1). Ook is hier een peutergroep. 

Met SKDD wordt de samenwerking steeds verder uitgebreid, om te komen tot een zo goed mogelijk afgestemd aanbod voor ouders en kinderen, waarbij de afstemming tussen school en opvang optimaal is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven