Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

Wethouder De Langelaan 1 3956 GL Leersum

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het SchoolVenster van de Schakel, Leersum

Deze site geeft u informatie over de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO en de Inspectie. De school heeft zelf op een aantal punten toelichting gegeven.Om een compleet beeld van onze school te krijgen verwijzen wij u ook graag naar onze website: www.schakelleersum.nl

Met vriendelijke groet,

Elselien Wiebenga

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Eigenaarschap,The Leader in Me
  • Samenwerken met ouders
  • Thematisch, onderzoekend leren
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt steeds meer samen met SKDD en KDV de Harlekijn voor wat betreft de buitenschoolse opvang en de peutergroep, die beide in De Schakel zijn gehuisvest. 

Daarnaast is er vanuit KDV de Harlekijn iedere woensdag een 3+ groep gestart, waar kinderen al kennis maken met de basisschool.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven