Christelijke Basisschool Juliana

Koningin Emmalaan 45 4141 EA Leerdam

  • voorkant met kleuterplein.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Elk dag les krijgen van een vertrouwde leerkracht is belangrijk in de ontwikkeling van uw kind. Daarom staan er op de Juliana in iedere groep  twee leerkrachten: de zogenaamde duo-collega's. Bij ziekte of verlof van de één is het meestal zo dat de duo-collega de vervanging op zich neemt. Mocht dat niet lukken dan doen we een beroep op de invalpool.

Als LOGOS-school zijn wij aangesloten bij Transvita en Pio, een brede invalpool. Wij hebben daar enkele keren gebruik van gemaakt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij zien een kleuter als een nieuwsgierige wereldverkenner, die spelend zijn leefwereld uitbreidt. In groep 1 en 2 bieden we daarom volop speelmogelijkheden, uitdagende opdrachten en nieuwe materialen. We maken in het lokaal en daarbuiten een omgeving waarin de kinderen veel kennis opdoen over de wereld om hen heen. Bij de kleuters staat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Goed met jezelf en anderen omgaan en je veilig voelen in de groep zijn voorwaarden om tot leren te kunnen komen. Lees meer over ons kleuteronderwijs 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Meer- en minder begaafdheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op taal/lees/rekengebied bieden wij waar nodig ondersteuning binnen en buiten de groep. Voor meerbegaafden bieden wij extra uitdaging binnen de groepen. Voor meer-en hoogbegaafden is er één keer per week een plusgroep: de Maximaatjes. De IB-er is opgeleid tot hoogbegaafdheidsspecialist.

Gedragsproblematiek
In de klas werken wij wekelijks met onze methode voor sociale vaardigheid 'Kwink’. We brengen de groepen en leerlingen goed in kaart door twee maal per jaar de vragenlijsten van ZIEN in te vullen. Binnen onze school zijn er collega’s opgeleid om een faalangst - en sova training aan te bieden. Rondom pestproblematiek zijn de collega’s voldoende geschoold om adequaat te kunnen reageren.

Fysieke beperking
Onze school is toegankelijk voor kinderen met een fysieke beperking. Ook hebben wij ervaring met de opvang van kinderen uit cluster 1 en 3.

Dyslexie
Wij ondersteunen dyslectische leerlingen met aangepast lesmateriaal volgens het geldende dyslexieprotocol.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven