Christelijke Basisschool Juliana

Koningin Emmalaan 45 4141 EA Leerdam

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom en neem een kijkje op onze school.
U vindt hier de eerste indrukken.

Ons motto is: School voor Plezier, talent en Kwaliteit!

Onze speerpunten zijn: Talenten ontwikkelen, Fijne veilige school, Prima resultaten

Voor actuele informatie over de school en de groepen verwijzen we u graag naar de site www.CBSJuliana.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een goede basis.
  • Christelijke identiteit
  • Talenten ontwikkelen
  • Fijne, veilige school
  • Prima resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal van CBS Juliana

Sinds een aantal jaren blijven we stabiel tussen de 200-215 leerlingen. Dit is goed passend binnen ons gebouw met 8 lokalen. Mede door het aannamebeleid wordt er meer en meer kritischer gekeken naar de instroom van nieuwe leerlingen, zodat we blijven binnen ons streefgetal van 28 leerlingen per groep.

1-10-2016          173

1-10-2017          197

1-10-2018          209

1-10-2019          209

1-10-2020          202

Weergave

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven