Christelijke Basisschool Juliana

Koningin Emmalaan 45 4141 EA Leerdam

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Juliana

In het kort

Toelichting van de school

CBS Juliana: School voor Plezier, Talent en Kwaliteit!
Hartelijk welkom en neem een kijkje op onze school. Onze speerpunten zijn

 • Talenten ontwikkelen
 • Fijne veilige school
 • Prima resultaten


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Een goede basis
 • Christelijke identiteit
 • Talenten ontwikkelen
 • Leren met plezier
 • Prima resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Om elk kind de juiste aandacht te kunnen geven, kijken we kritischer naar de instroom van nieuwe leerlingen. We willen binnen het streefgetal van 28 leerlingen per groep blijven.

Er zijn enkele spelregels voor het inschrijven van kinderen, denk aan

 • er is voorrang voor broertjes en zusjes van onze leerlingen en kinderen uit Leerdam Oost en Centrum.
 • bij de aanname kijken we goed of we voldoende ondersteuning kunnen bieden voor kinderen met speciale leerbehoeften.
 • de christelijke identiteit van de school moet passend zijn voor ouders

Meer informatie staat in ons aannamebeleid.

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven