Kindcentrum Het Kristal/Jenaplanschool De Wilgenhoek

Tiendweg 11A 4142 EG Leerdam

  • Ons schoolgebouw is helemaal opgefrist en we spelen op ons nieuwe plein
  • Onze school is ingericht met vrolijk gekleurde materialen waar het prettig werken is
  • De leerlingen werken zelfstandig en ook samen om elkaar te versterken.
  • De stamgroepen zijn samengesteld uit 2 verschillende leerjaren.
  • Schoolbreed werken we binnen verschillende thema's die we gezamenlijk openen en afsluiten.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Van onze school hebben 67 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 24 uit groep 7 en 8.

Waardering en betrokkenheid Algemene tevredenheid
De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8,09. Onze school scoort gemiddeld 8,09 op de vraag van het rapportcijfer. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 0,00 punt lager dan het landelijk gemiddelde. 


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Tweejaarlijks doen wij een oudertevredenheidsonderzoek. 

Eerder dit jaar heeft Jenaplanschool De Wilgenhoek deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 63 van de 141 ouders deelgenomen. Dat is een responspercentage van 45%. Deze 63 ouders/respondenten hebben de peiling voor 84 leerlingen ingevuld. De ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen. Het betrouwbaarheidsniveau van de resultaten is minder dan 95%. De uitslag dient derhalve met enige terughoudendheid te worden geïnterpreteerd.

Waardering en betrokkenheid Algemene tevredenheid
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58. Jenaplanschool De Wilgenhoek scoort gemiddeld 6,92 op vraag 70. De waardering van de ouders voor Jenaplanschool De Wilgenhoek is daarmee 0,66 punt lager dan het landelijk gemiddelde.


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven