Christelijke Basisschool Klim Op

Patrimoniumstraat 102 4142 VL Leerdam

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op

In het kort

Toelichting van de school

Samen gaan voor geloof, ontwikkeling en mogelijkheden

De Klim Op is een moderne, kleinschalige christelijke basisschool in Leerdam. Een fijne, veilige school midden in de maatschappij. Onze 120 kinderen komen vooral uit Leerdam-West, de Molukse wijk en Broekgraaf.

Het betrokken team is heel ervaren. Het biedt een degelijke, duidelijke structuur, wat zorgt voor rust en sociale veiligheid. We spelen in op de talenten en behoeften van elke leerling en ‘halen eruit wat erin zit’. Naast een uitstekende basis in taal, rekenen, lezen en schrijven bieden we met de Flexgroep alle ruimte voor talentontwikkeling van ieder kind. Samen staan we voor geloof, ontwikkeling en mogelijkheden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Welbevinden
  • Geborgenheid
  • Verbondenheid
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is stabiel en groeit licht.

Als de nieuwe school helemaal af is (2023), verhuizen we naar de wijk Broekgraaf. Maar in ons huidige gebouw aan de Patrimoniumstraat hebben we ook alle ruimte voor mooi onderwijs: genoeg ruime lokalen, een grote hal en een royaal en veilig schoolplein waar je lekker kunt spelen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven