Christelijke Basisschool Klim Op

Patrimoniumstraat 102 4142 VL Leerdam

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op

In het kort

Toelichting van de school

Samen gaan voor geloof, ontwikkeling en mogelijkheden

De Klim Op is een moderne, kleinschalige christelijke basisschool in Leerdam. Een fijne, veilige school midden in de maatschappij. Onze 120 kinderen komen vooral uit Leerdam-West, de Molukse wijk en Broekgraaf.

Het betrokken team is heel ervaren. Het biedt een degelijke, duidelijke structuur, wat zorgt voor rust en sociale veiligheid. We spelen in op de talenten en behoeften van elke leerling en ‘halen eruit wat erin zit’. Naast een uitstekende basis in taal, rekenen, lezen en schrijven bieden we met de Flexgroep alle ruimte voor talentontwikkeling van ieder kind. Samen staan we voor geloof, ontwikkeling en mogelijkheden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Welbevinden
  • Geborgenheid
  • Verbondenheid
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is stabiel en groeit licht.

Als de nieuwe school helemaal af is (2023), verhuizen we naar de wijk Broekgraaf. Maar in ons huidige gebouw aan de Patrimoniumstraat hebben we ook alle ruimte voor mooi onderwijs: genoeg ruime lokalen, een grote hal en een royaal en veilig schoolplein waar je lekker kunt spelen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continurooster. Dat betekent dat je kind 5 dagen in de week op dezelfde tijd op school is: van 8.30 tot 14.15 uur. Dit rooster biedt rust voor de kinderen en helpt ze focussen op het leren.

Om 8.20 uur gaan de deuren open en de kinderen gaan dan direct naar binnen. Als ouder ben je welkom om mee naar binnen te lopen. Je kunt de leerkracht dan even kort een mededeling doen of een afspraak maken voor een gesprek.
In de pauzes gaan de kinderen naar buiten om te spelen op het grote plein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven