Christelijke Basisschool Klim Op

Patrimoniumstraat 102 4142 VL Leerdam

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klim Op

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van CBS Klim Op  

Waar staat de school voor?  

Veiligheid

De school werkt aan een positief schoolklimaat, waarbinnen de kinderen zich fysiek en emotioneel veilig mogen voelen.  

Welbevinden

De relatie met kinderen staat dagelijks centraal. Zij komen iedere dag met plezier naar school en zijn betrokken bij het onderwijs.   

Geborgenheid

Ieder kind wordt 'gezien' en mag zichzelf zijn.  

Verbondenheid

Samen doen, samen spelen, samen werken. Op de Klim Op staat 'samen' centraal.  

Talentontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich in een eigen tempo, op hun eigen niveau. Het ontdekken en waarderen van talenten bij kinderen versterkt een positief zelfbeeld en draagt bij aan optimaal presteren.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS Klim Op is een stabiele school. In de aankomende jaren is een lichte groei te verwachten. De nieuwbouwwijk Broekgraaf zal vanaf 2015 woningen gaan opleveren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven