SWS De Leenstertil

R. Ritzemastraat 2a 9965 TD Leens

  • Schoolfoto van SWS De Leenstertil
  • Schoolfoto van SWS De Leenstertil
  • Schoolfoto van SWS De Leenstertil
  • Schoolfoto van SWS De Leenstertil
  • Schoolfoto van SWS De Leenstertil

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u een kijkje komt nemen bij Samenwerkingsschool De Leenstertil. Op 1-8-2020 zijn we als samenwerkingsschool gestart na een fusie van OBS Lydinge en CBS De Regenboog. Uitgebreide en actuele informatie over onze school vindt u op onze eigen website.

Veel gegevens over 2019-2020 en eerder die u hier in Vensters over onze school kunt vinden zijn de gegevens van alleen CBS De Regenboog. Dit zegt op dit moment - in het schooljaar 2022-2023 - dus niet zo veel over SWS De Leenstertil omdat de gegevens van OBS Lydinge niet meegenomen kunnen worden. Wilt u meer weten over de complete samenwerkingsschool, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerkingsschool
  • Kindcentrum
  • Vreedzame school
  • Adaptief met Snappet
  • Aandacht voor lezen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1-8-2020 is de school een samenwerkingsschool, ontstaan uit een fusie van OBS Lydinge en CBS De Regenboog. Daarom ziet u een stijging van het leerlingaantal tussen 2019-2020 en 2020-2021.

Vanaf mei 2022 wordt op SWS De Leenstertil ook onderwijs gegeven aan Oekraïense leerlingen. De jongste leerlingen zitten in de reguliere groepen 1 & 2, de oudere leerlingen hebben een eigen Oekraïense groep waarin ze onder andere Nederlands leren. Als hun Nederlands goed genoeg is zullen zij instromen in de reguliere groepen. Voor meer informatie over deze leerlingen en het onderwijs aan deze leerlingen kunt u contact met SWS De Leenstertil opnemen. Zie ook de website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Anti-pestprotocol en de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn als bijlagen opgenomen in de Veiligheidsbeleid.

Terug naar boven