SWS De Leenstertil

R. Ritzemastraat 2a 9965 TD Leens

  • Schoolfoto van SWS De Leenstertil
  • Schoolfoto van SWS De Leenstertil
  • Schoolfoto van SWS De Leenstertil
  • Schoolfoto van SWS De Leenstertil
  • Schoolfoto van SWS De Leenstertil

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u een kijkje komt nemen bij Samenwerkingsschool De Leenstertil. Op 1-8-2020 zijn we als samenwerkingsschool gestart na een fusie van OBS Lydinge en CBS De Regenboog. Uitgebreide en actuele informatie over onze school vindt u op onze eigen website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerkingsschool
  • Kindcentrum
  • Aandacht voor lezen
  • Adaptief met Snappet
  • Wereldwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf mei 2022 hebben op SWS De Leenstertil ongeveer 20 Oekraiense leerlingen onderwijs gevolgd daarom is het leerlingaantal in het schooljaar 2022-2023 hoger dan daarvoor. Vanaf de start van 2023-2024 gaan zij naar andere scholen waardoor het leerlingaantal in 2023-2024 weer lager zal zijn.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Anti-pestprotocol en de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn als bijlagen opgenomen in de Veiligheidsbeleid.

Terug naar boven