Rooms Katholieke Basisschool De Triangel

Kerkstraat 2 5595 CX Leende

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool De Triangel willen we altijd beter worden in ons primaire proces. Dat kunnen we niet alleen. Daarom streven we naar intensieve samenwerking met ouders en partners in ons bredeschool concept, zoals Korein en de bibliotheek, om blijvend te werken aan kwaliteitsverbetering. Onder kwaliteit verstaan we niet alleen de hoge opbrengsten die we realiseren, maar vooral ook het creëren van een veilige en uitdagende leeromgeving. We maken gebruik van de mogelijkheden die ICT ons biedt om die uitdagende leeromgeving te realiseren. Om de samenwerking tussen de kinderen te bevorderen wordt in alle groepen Structureel Coöperatief Leren (SCL) ingezet. Samen bereiden we onze kinderen voor op de wereld van morgen.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Triangel.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven