cbs Van Panhuys

de Knip 1 C 9351 XZ Leek

  • In gebouw de Violier is onze school cbs Van Panhuys samen met obs de Hasselbraam en SKSG de Vlindertuin gehuisvest.
  • Een plek om samen te werken, te spelen en te leren.
  • Wij beschikken over een inpandige sporthal
  • De leerpleinen zijn plekken waar je in kleine groepen kunt leren en werken. Na schooltijd zijn ze in gebruik door de sksg.
  • Samen met de ouders van hebben we de schoolbibliotheek ingericht. Kinderen kunnen dagelijks hun boek ruilen. Lezen is een feest!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In januari 2024 hebben we weer een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen bij de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. De resultaten worden besproken met de leerlingenraad en het team. De 8 voor de leerlingtevredenheid is een mooi cijfer!
Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouderenquête is afgenomen in december 2023. Het percentage respondenten is 48. Daarmee is te verwachten dat de uitkomsten representatief zijn. De school krijgt als totaalcijfer een 7,9 van de ouders, Daar zijn we blij mee.

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven