cbs Van Panhuys

de Knip 1 C 9351 XZ Leek

  • In de Violier worden de scholen cbs Van Panhuys en obs de Hasselbraam en SKSG de Vlindertuin gehuisvest
  • Schoolfoto van cbs Van Panhuys
  • Wij beschikken over een inpandige sporthal
  • Schoolfoto van cbs Van Panhuys
  • Schoolfoto van cbs Van Panhuys

In het kort

Toelichting van de school

Geachte belangstellende,

Welkom bij de presentatie van onze gegevens en statistieken. Hierachter schuilt onze echte school met prachtige kinderen, een gepassioneerd team en betrokken ouders. Voor het complete beeld moet u ook even 'zien en voelen'.

Van harte welkom op onze school!

Tineke van den Akker, directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een groeischool in de nieuwbouwwijk Oostindie. Op teldatum 1 februari 2022 zijn er 286 kinderen ingeschreven. We verwachten de komende jaren een stabiele periode qua leerlingaantal.

Sinds mei 2020 zijn wij gevestigd in het prachtige schoolgebouw  met de naam "Violier". Het gebouw delen we met onze collega's van obs De Hasselbraam en S.K.S.G. De Vlindertuin (kinderopvang).  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven