Samenlevingsschool De Stapsteen

Oldenoert 23 I 9351 KN Leek

  • Wandschilderij van ons crea-lokaal
  • Schoolfoto van Samenlevingsschool De Stapsteen
  • Schoolfoto van Samenlevingsschool De Stapsteen
  • Schoolfoto van Samenlevingsschool De Stapsteen
  • Schoolfoto van Samenlevingsschool De Stapsteen

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Samenlevingsschool De Stapsteen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • bewegend leren
  • ontwikkelingsgericht
  • samenlevingsschool
  • cultuurprofielschool
  • veilige leefgemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school ligt onze “gedragscode gewenst gedrag” ter inzage. Daarin staan alle acties die we ondernemen om voor de kinderen, de medewerkers en ouders een veilige omgeving te creëren. Inspectie en Arbo-dienst doen onderzoek naar de mate waarin we voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De veiligheidscoördinator is de directeur.

Terug naar boven