obs De Nijenoert

Nijenoertweg 38 B 9351 HT Leek

  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Sociale competentie 2020-2021

ZIEN! is een webbased systeem, dat het sociaal-emotionele functioneren van onze leerlingen in kaart brengt. Leerkrachten beoordelen alle leerlingen van de groep.

Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben de Zien-leerling-vragenlijst ingevuld. Leerlingen van de bovenbouw vullen een vragenlijst in over hun betrokkenheid, welbevinden en sociaal gedrag. De leerlingvragenlijst biedt de mogelijkheid om de beleving van elk kind helder te krijgen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven