obs De Nijenoert

Nijenoertweg 38 B 9351 HT Leek

  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Sociale competentie 2020-2021

ZIEN! is een webbased systeem, dat het sociaal-emotionele functioneren van onze leerlingen in kaart brengt. Leerkrachten beoordelen alle leerlingen van de groep.

Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben de Zien-leerling-vragenlijst ingevuld. Leerlingen van de bovenbouw vullen een vragenlijst in over hun betrokkenheid, welbevinden en sociaal gedrag. De leerlingvragenlijst biedt de mogelijkheid om de beleving van elk kind helder te krijgen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven