obs De Nijenoert

Nijenoertweg 38 B 9351 HT Leek

  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert
  • Schoolfoto van obs De Nijenoert

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor het afnemen van de Centrale Eindtoets gebruikt de Nijenoert sinds vorig schooljaar de IEP toets.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om inzicht te krijgen in het niveau van de leerling, maar ook over de kwaliteit van ons onderwijs, maken we gebruik van methode-onafhankelijke toetsen. Deze toetsen zijn vervaardigd door Cito. We starten met deze toetsen in groep 3. Ook in de groepen daarna worden in januari en juni Cito-toetsen afgenomen. Met de resultaten kunnen wij de vorderingen van de leerlingen bijhouden.

De uitkomst van de toetsen worden met de ouders besproken tijdens de 10-minuten-gesprekken.

Het schoolteam analyseert na elke toetsafname gezamenlijk de resultaten. Er wordt gekeken of we zo nodig aanpassingen moeten aanbrengen in ons onderwijsaanbod. Elke groepsleerkracht bespreekt de resultaten ook met de Interne Begeleider tijdens de groepsbesprekingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De meeste schoolverlaters (± 90%) van De Nijenoert gaan naar één van de beide locaties van RSG de Borgen in Leek. Ook wordt soms gekozen voor een vestiging van RSG de Borgen in Roden.

Daarnaast gaan er soms leerlingen naar Terra in Oldekerk of naar een school voor voortgezet onderwijs in Groningen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven