OBS De Hasselbraam

de Knip 1 B 9351 XZ Leek

  • We maken op onze school veel gebruik van gastlessen en daardoor komen onze leerlingen met veel interessante onderwerpen in aanraking.
  • We leren van en met elkaar; onze missie is dan ook 'plezierig samen leren'.
  • We vinden het op onze school belangrijk dat leerlingen mede eigenaar zijn van hun ontwikkeling en daardoor zelfstandigheid ontwikkelen.
  • Op onze school voelen leerlingen zich gekend en gewaardeerd. Er is sprake van een fijn pedagogisch klimaat.
  • Leerlingen helpen elkaar en zijn betrokken en gemotiveerd om te leren.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte (toekomstige) ouders/ verzorgers,

Van harte welkom op het Schoolvenster van OBS De Hasselbraam.

Ik hoop dat u middels dit Schoolvenster een eerste indruk krijgt van onze school. Dit beeld is uiteraard niet compleet en ik nodig u dan ook van harte uit om een kijkje te nemen op de school zelf. U krijgt dan een goede indruk van de sfeer, de dagelijkse gang van zaken en u kunt kennismaken met de wijze waarop we ons onderwijs vormgeven. Schroom niet om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te maken. Dit kan zowel telefonisch als via de mail.

Hartelijke groet,

Tjibbe Jan Werksma

directeur OBS De Hasselbraam

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Resultaten
  • Aandacht
  • Motivatie
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Hasselbraam staat in de wijk Oostindie, dit is een nieuwbouwwijk in Leek. Het leerlingenaantal is de laatste jaren gestegen van 111 leerlingen per 1-10-2017 naar 134 per 1-10-2020. De verwachting is dat onze school de komende jaren qua leerlingaantal zal gaan groeien, aangezien er al veel aanmeldingen zijn voor de komende jaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Hasselbraam werkt met een continurooster. De kinderen eten in de klas met de leerkracht. Ouders zorgen dat hun kind eten en drinken mee naar school krijgt. De kinderen kunnen hun eten en 's ochtends in de koelkast in de klas zetten.

Het eten en drinken in de valt onder het onderwijsaanbod, want tijdens het eten wordt er voorgelezen of gekeken naar het Jeugdjournaal of Het Klokhuis. Voor of na het eten wordt er op het plein gespeeld. In de pauze zijn altijd minimaal twee teamleden aanwezig op het plein als pleinwacht en ze zijn te herkennen aan een geel hesje van Kiva.

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De toegevoegde documenten zijn zorgvuldig samengesteld en voorgelegd en goedgekeurd door de MR.

Terug naar boven