Daltonschool De Springplank - school met de Bijbel

Oldenoert 55 9351 KV Leek

  • GDS De Springplank gebruikt ICT als hefboom om voor de leerlingen tot het meest effectief leren te komen.
  • Frisse kleuren, open klimaat met veel structuur, klaslokalen, studieruimtes en leerpleinen kenmerken heel in het kort ons gebouw.

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool Springplank is een school voor actieve christenen. Wij vinden een brede ontwikkeling van alle kinderen belangrijk. Daarom hebben we naast de reguliere leertaken ook extra taken, zoals zorgtaken en "eigen" taken. Kinderen leren hiermee zorgdragen voor zichzelf, de naaste en hun omgeving. Op vrijdagochtend staan de "eigen" taken van de kinderen centraal. De kinderen kunnen op dat moment aangeven wat ze extra willen leren. Dit alles vindt natuurlijk plaats in een veilige setting zodat alle kinderen tot leren kunnen komen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Dalton
  • Kanjer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Elke schooldag komen rond de 180 leerlingen uit Leek en omringende dorpen naar Daltonschool de Springplank. Onze school heeft acht groepen en we realiseren zo passend mogelijk christelijk Dalton onderwijs voor al onze leerlingen.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Ongeveer twee keer in het jaar organiseren we een open dag, iedereen is dan van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school. Via diverse media zullen we hier aandacht aan besteden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de mail, bellen mag natuurlijk ook!

Wanneer u uw kind d.m.v. ons aanmeldformulier heeft aangemeld, ontvangt u ongeveer een maand voordat uw kind naar school mag, een oproep om te komen kennismaken met de groepsleerkracht van groep 1 en de kinderen die al in de groep zitten.

Bij het eerste kind uit een gezin vindt er een identiteitsgesprek plaats. U wordt uitgenodigd op school voor een gesprek met een lid van de afdelingsraad en de directeur. Kiezen voor Daltonschool De Springplank, een school met de Bijbel, is een bewuste keuze waarover we graag met u in gesprek gaan. Wanneer u al meer kinderen op school heeft, neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op. De verdere gang van zaken wijst zich daarna vanzelf.

Als uw kind 4 jaar is geworden mag het naar school. Een aantal leerlingen komt direct na de zomervakantie op school. Dit zijn de leerlingen die in of voor de zomervakantie 4 jaar zijn geworden. De anderen leerlingen volgen in de loop van het cursusjaar, steeds na een vakantie.

Wanneer uw kind 4 jaar is mag het naar school, maar is dan nog niet leerplichtig. Kinderen vanaf 5 jaar zijn wel leerplichtig en moeten dus naar school. Voor kinderen van 5 jaar bestaat een algemene ontheffingsmogelijkheid voor 5 uren per week, als het kind het lichamelijk of geestelijk niet aankan. Dit is eventueel uit te breiden tot 10 uur, in overleg met de directeur. Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen een aantal dagdelen komen kennismaken en meedraaien in de groep. Ze worden als leerling ingeschreven op de eerste schooldag na een vakantie op of na hun vierde verjaardag. We gaan er van uit dat leerlingen zindelijk zijn en zichzelf kunnen redden op de wc.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven