Larense Montessorischool

De Leemkuil 4 1251 AR Laren

Schoolfoto van Larense Montessorischool

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2019 is via het instrument 'Succes!spiegel' een tevredenheidspeiling onder ouders gehouden.

Als belangrijkste tops geven ouders aan dat hun kind(eren) met plezier naar school gaan. Ouders vinden de LMS een fijne school, waar goed uitleg gegeven wordt. 

Als tips geven ouders aan dat ze niet goed op de hoogte zijn van wat er inhoudelijk op school gedaan wordt (curriculum). Ook is er ruimte voor verbetering bij de afhandeling van vragen / opmerkingen door ouders aan school. Ouders geven aan dat school meer gebruik kan maken van de inzichten van ouders over de kinderen.

Als actie ten aanzien van de tips, is besloten om per schooljaar 2019-2020 startgesprekken in te voeren: in de eerste drie weken van het schooljaar wordt door de leerkrachten met alle kinderen en ouder(s) een gesprek gevoerd over doelen en verwachtingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven