Openbare Daltonbasisschool de Branink

Verwoldseweg 14 7245 AH Laren (Gelderland)

  • Trots zijn op wat je zelf kan in relatie tot de ander.
  • Samen maken wij er een fijne school van.
  • Samen met elkaar iedere dag een beetje beter.
  • Er is meer dan rekenen en taal. Burgerschap en werken aan talenten en creativiteit is ook belangrijk.
  • Tekening van het schoolplan (periode 2023-2027)

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind.

Onze ouders geven onze school een 7,6. Eveneens een cijfer om trots op te zijn. De sfeer op school wordt ruim voldoende bevonden. Zo scoren wij hoog op de vraag ‘In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?’ en de lessen worden voldoende bevonden. Waar ouders heel tevreden zijn over de vakbekwaamheid van de leerkrachten, is de ‘voldoende’ voor ‘voldoende uitdaging om maximaal te ontwikkelen’ een item dat we willen gaan versterken. De informatievoorziening en communicatie hebben verbetering nodig. U bent nog niet volledig tevreden over de informatie die men van school krijgt over wat er op school gebeurt en over uw kind. Een punt waar we zeker aan gaan werken. We gaan in de nieuwsbrieven explicieter de ontwikkelingen van het onderwijs meenemen en onderzoeken middels daltonscholing voor het gehele team op welke wijze we ouders/verzorgers effectiever kunnen betrekken waaronder de driehoeksgesprekken.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven