Openbare Daltonbasisschool de Branink

Verwoldseweg 14 7245 AH Laren (Gelderland)

  • Trots zijn op wat je zelf kan in relatie tot de ander.
  • Samen maken wij er een fijne school van.
  • Samen met elkaar iedere dag een beetje beter.
  • Er is meer dan rekenen en taal. Burgerschap en werken aan talenten en creativiteit is ook belangrijk.
  • Tekening van het schoolplan (periode 2023-2027)

In het kort

Toelichting van de school

ODB de Branink  "Op de Branink geven we de leerlingen de ruimte om te groeien"

De Branink is een daltonschool. Dat betekent dat er met een sterke en heldere visie gewerkt wordt aan de ontwikkeling van elke leerling. De actieve samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders staat centraal. Het kind wordt bij ons gezien en mag zijn wie het is. Wij zijn ervan overtuigt dat ieder kind kan groeien in de ontwikkeling. De dalton kernwaarden (samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie) dragen bij aan de ontwikkeling van de kinderen tot een krachtige, trotse en zelfstandig persoonlijkheid met lef om te leren.

Daarnaast kennen we de waarden: dromen, durven, denken, doen en doorzetten. Leerlingen mogen dromen en moeten fouten maken, zodat zij zich durven ontwikkelen, leren leren, doorzetten en hun zelfstandigheid vergroten.

Wij werken aan een growth mind, zetten hiertoe de metafoor van de leerkuil (en leerladders in). 

De zelfstandigheid van kinderen, zelfverantwoordelijkheid en het leren leren wordt via I-self gestimuleerd. 

We vallen onder de overkoepelende organisatie van alle openbare basisscholen in de gemeente Lochem, genaamd stichting Poolster. Poolster gaat ervan uit dat ieder kind onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Odb de Branink is de afgelopen jaren qua leerlingaantal wat gedaald. We hebben in schooljaar 23-24 en 24-25 rond de 200 leerlingen. Daarna dalen we even in het leerlingenaantal naar rond de 185 door het vertrek van twee parallelle groepen. De instroom neemt de afgelopen jaren toe, waardoor de prognose aangeeft dat ze weer richting de 200 leerlingen groeien. 

We starten in het schooljaar 2023-2024 met 9 groepen. Onze leerlingen zijn verdeeld over 2 groepen 1 en 2, een groep 3 en een groep 4, een groep 5, groep 6,twee groepen 7 en groep 8. Deze extra (9de )groep kunnen we o.a. met de werkdrukgelden en NPO gelden financieëren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Tussen november en april vullen alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 altijd de vragenlijst in via PO-Vensters en om het schooljaar zetten we ook bij ouders/verzorgers deze vragenlijst uit. Onze kinderen geven onze school een prachtige cijfer! Ze vinden school leuk en geven aan een leuke klas te hebben. Daarnaast voelen ze zich veilig tot heel veilig. Ze zijn erg tot heel erg tevreden met wat ze leren op school, de juf helpt goed en ze vinden de schoolregels duidelijk. Hoewel twee derde van de kinderen aangeeft nooit gepest te worden, vinden wij het als school belangrijk om de ‘een derde’- groep (met scores op wekelijks, soms, bijna nooit) te verkleinen. We hebben een nieuw aanbod voor onze sociaal-emotionele ontwikkeling en pestaanpak gevonden in de KIVA methode die we in het schooljaar 2022-2023 zijn gaan implementeren en waarmee we onze kinderen allemaal krachtiger willen maken. De kinderen geven aan dat ze het een prettig programma vinden en het bijdraagt aan het samen zorgen voor een fijne school!

Terug naar boven