Openbare Daltonbasisschool de Branink

Verwoldseweg 14 7245 AH Laren (Gelderland)

  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Branink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Branink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Branink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Branink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Branink

In het kort

Toelichting van de school

ODB de Branink  "Op de Branink geven we de leerlingen de ruimte om te groeien"

De Branink is een daltonschool. Dat betekent dat er met een sterke en heldere visie gewerkt wordt aan de ontwikkeling van elke leerling. De actieve samenwerking tussen leerlingen,leerkrachten en ouders staat centraal. De leerling wordt bij ons gezien en mag zijn zoals hij is. Wij zijn ervan overtuigt dat iedere leerling kan groeien. De dalton kernwaarden dragen bij aan de ontwikkeling van de leerling tot een krachtige, trotse en zelfstandig persoonlijkheid met lef om te leren.

Daarnaast kennen we de waarden: dromen, durven, denken, doen en doorzetten. Leerlingen mogen dromen en moeten fouten maken zodat zij zich durven ontwikkelen, leren leren, doorzetten en hun zelfstandigheid vergroten.

We vallen onder de overkoepelende organisatie van alle openbare basisscholen in de gemeente Lochem, genaamd stichting Poolster. Poolster gaat ervan uit dat ieder kind onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

ODBS de Branink is de afgelopen jaren qua leerlingen aantal stabiel.

We starten in het schooljaar 2023-2024 met 9 groepen. Onze leerlingen zijn verdeeld over 2 groepen 1 en 2, een groep 3 en een groep 4, een groep 5, groep 6,twee groepen 7 en groep 8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de maand mei hebben alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 en bijna de helft van onze ouders de vragenlijst over ons onderwijs ingevuld. Waarvoor dank! Onze kinderen geven onze school een prachtige cijfer!Ze vinden school leuk en geven aan een leuke klas te hebben. Daarnaast voelen ze zich veilig tot heel veilig. Ze zijn erg tot heel erg tevreden met wat ze leren op school, de juf helpt goed en ze vinden de schoolregels duidelijk. Hoewel twee derde van de kinderen aangeeft nooit gepest te worden, vinden wij het als school belangrijk om de ‘een derde’- groep (wekelijks 1 lln, soms 5 lln, bijna nooit 22 lln) te verkleinen. We hebben een nieuw aanbod voor onze sociaal-emotionele ontwikkeling en pestaanpak gevonden in de KIVA methode die we in het schooljaar 2022-2023 gaan implementeren en waarmee we onze kinderen allemaal krachtiger zullen maken.

Terug naar boven