Rooms Katholieke Basisschool Maria

Kloosterlaan 24 4772 RA Langeweg

 • De openingsdans
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Maria
 • Op de fiets naar Tilburg, met opdrachten voor onderweg.
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Maria

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Mariaschool, een brede basisschool in Langeweg, Noord-Brabant, met Peuteropvang Pinokkio en Buitenschoolse Opvang De Belhamels.

Op de Mariaschool staan wij voor:

 • Kwalitatief goed onderwijs met oog voor vaardigheden die onmisbaar zijn in de 21ste eeuw;
 • Optimale afstemming op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling middels een goede zorgstructuur;
 • Een prettig pedagogisch werk-, leer- en leefklimaat met respect voor iedereen;
 • Een professionele organisatie;
 • Participatie van ouders als educatieve en pedagogische partners;
 • Samenwerking met diverse doelgroepen in de dorpsgemeenschap;
 • Inzet van ICT  / Snappet in ons onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Mariaschool heeft te maken met een afnemend aantal leerlingen, dit zal zich de komende jaren licht doorzetten. Vanaf schooljaar 2020-2021 werken we met 3 groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven