Mariaschool

Kerklaan 2 7679 VG Langeveen

Schoolfoto van Mariaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Mariaschool is een veilige plek waar ontmoeten, zichzelf mogen zijn en zich gezien voelen centraal staan. Waar kinderen passend onderwijsaanbod krijgen, dat aansluit bij wat nodig is in hun eigen ontwikkeling en waar kinderen leren vanuit een onderzoekende en samenwerkende houding. 

Onze leerkrachten werken vanuit passie, betrokkenheid en werken samen met de leerlingen aan hun leerdoelen. We leren van en met elkaar en staan open voor vernieuwing en innovaties.

Onze ouders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, worden goed geïnformeerd en zijn welkom om mee te denken, te ondersteunen en het dialoog met ons aan te gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsgericht
  • Samenwerkingsgericht
  • Ontwikkelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Mariaschool staat aan de rand van het dorp en wordt bezocht op teldatum 1-10-2022 door 118 leerlingen. Tijdens het schooljaar kan het aantal leerlingen natuurlijk iets veranderen. 

Het leerlingenaantal zal de komende jaren rond de 118 leerlingen blijven.

De schoolgrootte maakt dat er gewerkt wordt met combinatiegroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met het continurooster. De lunchpauze genieten de leerlingen in de klas met de leerkracht. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hebben op school een interne contactpersonen/vertrouwenspersoon, die jaarlijks op bestuursniveau bijschoolt en respectievelijk in elke groep jaarlijks aandacht schenkt aan de rol die ze invult.

Terug naar boven