Basisschool 't Stekske

Dominicanenstraat 22 5453 JN Langenboom

Schoolfoto van Basisschool 't Stekske

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de informatiepagina's van basisschool 't Stekske uit Langenboom.

De school zijn we samen: leerlingen, ouders en team. Samen staan wij voor goed en vooruitstrevend onderwijs. Met als ultiem doel een optimale ontwikkeling voor alle kinderen en prettige werkomgeving voor alle personeelsleden. De school is onderdeel van een bruisend en actief dorp en staat middenin de natuur. Kortom, een leer- en ontwikkelomgeving die ieder kind veel te bieden heeft.

Op deze informatiepagina's vindt u alle informatie over de school in het kort. Mocht u meer willen weten of, nog beter, de school mee willen ondersteunen, dan bent u altijd welkom. Want uiteindelijk zijn en blijven we samen de school.

Team 't Stekske

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • uitdagend pedagogisch klimaat
  • breed en betekenisvol aanbod
  • leren doen we samen
  • instructies in kleine groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven