obs Piet de Springer

Prinsenplein 1 3947 PG Langbroek

  • Als onderdeel van het project Olympische Winterspelen.
  • Voorgelezen worden door een medewerker van Dierenpark Amersfoort.
  • Samen een opdracht voltooien.
  • In 2020 zijn wij op nagenoeg alle onderdelen beoordeeld met een GOED.

Het team

Toelichting van de school

Momenteel bestaat ons team uit 9 personen. 8 vrouwen en 1 man.

Ons team beschikt over goed gekwalificeerd personeel.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We vangen het op met eigen leerkrachten of we maken gebruik van een invalpool. Tot nu toe is het niet voorgekomen dat we kinderen naar huis hebben moeten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is gericht op afstemming. Dit betekent dat wij onderwijs op maat geven aan onze leerlingen. In iedere jaargroep wordt op minimaal 3 niveaus instructie gegeven. Daarnaast krijgen kinderen indien nodig nog individueel instructie.

Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen hebben we vanaf groep 5 een eigen aanpak. Deze kinderen krijgen binnen onze plusgroep 1½ uur in de week extra instructie voor hun werk voor de komende week. Aan dit werk (boven groepsniveau gericht op eigen interesse en behoefte) wordt gedurende de week individueel of samen gewerkt. In groep 1 t/m 4  bieden we deze leerlingen extra uitdaging en verdieping binnen de eigen groep.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie bijlage

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven