obs Piet de Springer

Prinsenplein 1 3947 PG Langbroek

 • Als onderdeel van het project Olympische Winterspelen.
 • Voorgelezen worden door een medewerker van Dierenpark Amersfoort.
 • Samen een opdracht voltooien.
 • In 2020 zijn wij op nagenoeg alle onderdelen beoordeeld met een GOED.

In het kort

Toelichting van de school

De sprong naar jouw toekomst!

Wij zijn een school waar kinderen:

Leren met plezier

 • Enthousiaste, betrokken leerkrachten voor de klas;
 • Veel aandacht voor de expressievakken en sport;
 • Onderzoekend leren bij de zaakvakken, aansluitend bij de vragen van het kind.

Wij zijn een school die:

Veilig en sociaal is

 • Kinderen waarderen en accepteren elkaar;
 • Kinderen weten zich gezien en gehoord;
 • Kinderen leren goed samenwerken door coöperatief leren.

Wij zijn een school waar ouders, leerkrachten en kinderen:

Samen verantwoordelijk zijn

 • Om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen;
 • Voor een goede communicatie, startend met een startgesprek;
 • Voor een fijne sfeer op school.

Wij zijn een school die:

Onderwijs op maat biedt

 • Een goede basis staat voorop;
 • Fouten maken moet, daar leer je namelijk van;
 • Adaptief onderwijs, aansluitend bij elk niveau.

Wij zijn een school die:

Modern en vernieuwend is

 • Gericht onderwijs op vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw;
 • Computervaardigheden vanaf groep 1;
 • Goede aansluiting bij het voortgezet onderwijs.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Piet de Springerschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij ´de school´ een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leren met plezier
 • Veilig en sociaal
 • Samen verantwoordelijk
 • Onderwijs op maat
 • Modern en vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is ons leerlingenaantal gegroeid. We hopen de komende jaren door te groeien, als gevolg van de nieuwbouw in het dorp.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We beschikken over een BSO binnen onze school (BSO 'De helden' van SKDD). Er zijn meerdere BSO's in de buurt; er zijn ook kinderen die gebruik maken van Partou (in cothen)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven