Basisschool De Hoeksteen

Calkoenstraat 15 1121 XA Landsmeer

"Leer zoals je bent en ontdek je talent"

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Hoeksteen is een ambitieuze en fijne school in Landsmeer, waar we kinderen leren zichzelf te zijn.  Wij zijn een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen en we proberen de kinderen respect te leren hebben voor elkaar en voor elkaars geloofsovertuiging en cultuur.

Wij vinden het belangrijk om bij het werken met de kinderen, samen met de ouders, een goede basis te leggen voor de toekomst. Daarbij baseren we ons op kwaliteit, een duidelijke structuur, onderwijs dat rekening houdt met verschillen tussen kinderen, betrokkenheid, veiligheid en enthousiasme. Op De Hoeksteen leer je als kind te groeien en te ontdekken hoe je steeds weer nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Je leert trots te zijn op wat je presteert, maar ook om met tegenslag om te gaan en je leert dat je soms fouten moet maken om ergens beter in te worden. Je leert door te zetten en nieuwsgierig te zijn naar alles wat nieuw en onbekend is. Je ontdekt talenten van jezelf, waarvan je misschien nog niet eens wist dat je ze had. 

Dit SchoolVenster biedt  u inzicht in de resultaten van basisschool De Hoeksteen.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school toelichting bij de cijfers en feiten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Betrokkenheid
  • Verbondenheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Hoeksteen is een groeiende school in de dorpskern van Landsmeer. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven