Basisschool Montessori Landsmeer

Burgemeester Postweg 88 1121 JC Landsmeer

Schoolfoto van Basisschool Montessori Landsmeer

In het kort

Toelichting van de school

De Montessorischool Landsmeer is een unieke, eigentijdse Montessorischool met een enthousiast, hardwerkend en gedreven team. Wij hechten groot belang aan een vriendelijke en veilige sfeer op school. Als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er op school boeiend onderwijs wordt gegeven: onderwijs dat de kinderen uitdaagt nog onbekende terreinen te exploreren. De ontwikkeling van de kinderen moet leiden tot een evenwicht tussen hoofd, hart en handen. Daarom vinden wij de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit net zo belangrijk als cognitief leren.  Wij leren met kinderen dagelijks over onze omgang met elkaar en bieden actieve en preventieve ondersteuning in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het resultaat is een alom ervaren gevoel van veiligheid, een solide basis voor ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori onderwijs
  • ontwikkel alle talenten
  • veilige school
  • cultuur en duurzaamheid
  • internationalisering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven