OBS De Wagemakerschool

Poortwachtersweg 1 1121 JX Landsmeer

Schoolfoto van OBS De Wagemakerschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een kleinschalige, gezellige buurtschool in Landsmeer waar 's ochtends de leerkrachten en directeur aan de deur staan om iedereen te verwelkomen. We zijn een veilige, stabiele school met een open karakter waar iedereen elkaar kent. We luisteren met respect naar elkaar en als het nodig is zoeken en kiezen wij samen oplossingen. Wij geven kinderen basiskennis en sociale vaardigheden mee, waardoor ze nu en later in hun leven volop mee kunnen doen in de samenleving.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van [school]. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalige school
  • Gemoedelijke sfeer
  • Gezonde leeftstijl
  • Vijf gelijke dagen
  • Basis op orde

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wagemakerschool is één van de drie openbare basisscholen in Landsmeer met ruim 200 leerlingen en ligt in de wijk Luyendijk. De Wagemaker is een echte buurtschool; de meeste leerlingen komen uit deze wijk. Uit andere wijken en Amsterdam komt zo’n 15% van de schoolbevolking.

Weergave

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven